Powołania

Konsultacje kadr Podokręgu

27/11/2023 09:26

W ubiegłym tygodniu odbyły się konsultacje kadr podokręgu Katowice roczników 2013 i 2014.


W dniu 21.11 odbyły się konsultacje kadry Podokręgu Katowice U-11 na obiekci MOSiR Ruda Śląska przy ul. Czarnoleśnej 12. W konsultacjach wzięło udział 28 zawodników z kilkunastu klubów z Podokręgu Katowice.
 
Dziękujemy MOSiRowi za możliwość przeprowadzenia konsultacji na obiekcie w Rudzie Śląskiej.
 
Konsultacje prowadzili:
Artur Skupin, Albert Michalik, Robert Łysik
 
Następnie 22 listopada w Chorzowie odbyły się konsultacje nowo powstałej kadry Podokręgu Katowice dla chłopców urodzonych w 2014 roku. Na pierwsze spotkanie selekcyjne sztab szkoleniowy zaprosił 39 zawodników natomiast 23 listopada na obiekcie Asnyka pojawiło się kolejnych 52 zawodników praktycznie z większości klubów naszego Podokręgu. 
 
Konsultacje rozpoczęły się od spotkania organizacyjnego, podczas którego każdy z obecnych miał możliwość przedstawienia się oraz nastąpił podział na grupy treningowe. Następnie odbyły się zajęcia piłkarskie, w których główny nacisk położony był na grę 1x1 w różnych formach oraz grę 3x3. Każdy z zawodników miał również możliwość pokazania swoich umiejętności w grze właściwej - 7x7. Całość zakończyła się krótkim spotkaniem podsumowującym poczynania zawodników na boisku.
 
Dziękujemy również MOSiRowi w Katowicach za udostępnienie obiektu.
 
Konsultacje w dniu 22.11 prowadzili:
Marcin Polok, Rafał Gniot, Adrian Bury
 
Konsultacje w dniu 23.11 prowadzili:
Filip Lindner, Andrzej Wiensz, Mateusz Jurasz, Adrian Szpiech