Powołania

PREZENTUJEMY SZTAB TRENERSKI KADR PODOKRĘGU KATOWICE

6/11/2023 11:45

Komisja Szkolenia Podokręgu Katowice informuje o powstaniu kadry Podokręgu rocznika 2014. Jednocześnie zwraca się do trenerów oraz prezesów klubów z uprzejmą prośbą o umożliwienie zawodnikom oraz zawodniczkom uczestnictwa w konsultacjach szkoleniowych.


Osobą odpowiedzialną za kadry Podokręgu Katowice jest Pan Andrzej Dyrcz. Natomiast trenerem koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za skauting jest Trener Adrian Szpiech. Przedstawiamy sztaby trenerskie wszystkich naszych kadr. Powołania na konsultacje oraz szczegóły zostaną przesłane jeszcze w tym tygodniu.

 

Trenerzy kadry Podokręgu Katowice - rocznik 2014

Marcin Polok

Rafał Gniot

Filip Lindner

Adrian Szpiech

 

Trenerzy kadry Podokręgu Katowice - rocznik 2013

Artur Skupin

Albert Michalik

Robert Łysik

 

Trenerzy kadry Podokręgu Katowice - rocznik 2012

Michał Lutek

Łukasz Kowalczyk

 

Trener kadry dziewcząt Podokręgu Katowice

Tomasz Nawrocki

Marzena Patryarcha

Ryszard Stefański

 

Trenerka bramkarzy oraz bramkarek kadr Podokręgu Katowice

Jessica Ludwiczak

 

Podpisali

Teodor Wawoczny - p.o. Prezesa Podokręgu Katowice

Andrzej Jurasz – Wiceprezes ds. Szkolenia