Prezydium

Skład Prezydium Podokręgu Katowice:

  • Wawoczny Teodor - p.o. Prezesa Podokręgu Katowice
  • Andrzej Piontek - Wiceprezes  (sprawy finansowe)
  • Bogusław Czerwonka - Wiceprezes (Komisja ds. Rozgrywek)
  • Piotr Buchcik - Wiceprezes (Komisja Szkolenia)
  • Tadeusz Bizoń - Wiceprezes (nadzór nad Komisją Dyscypliny oraz sprawy prawne i organizacyjne Podokręgu)
  • Arkadiusz Grzywaczewski - Członek Prezydium (współpraca z SMS, futsal, piłka kobieca)
  • Krzysztof Gwóźdź - Członek Prezydium (współpraca z Komisją ds. Rozgrywek)
  • Andrzej Jurasz - Członek Prezydium  (współpraca z Komisją Szkolenia – odpowiedzialny za Turnieje organizowane przez Podokręg )
  • Andrzej Miłkowski - Członek Prezydium  (współpraca w zakresie sponsoringu oraz umów z innymi podmiotami)