Aktualności

WERYFIKACJA BOISK ORAZ REGULAMIN MECZU

6/03/2023 11:47

INFORMACJA

I

  1.  Lista osób uprawnionych do przeprowadzania weryfikacji boisk do gry w piłkę nożną

- Bogusław Czerwonka

- Henryk Synowiec

- Grzegorz Majcher

- Klaudia Sola

  1. Harmonogram weryfikacji określonych w ust 1 ustala Przewodniczący ds. Rozgrywek Podokręgu Katowice.

II

  1. Weryfikacji boiska do gry w piłkę nożną odnośnie jego przydatności do rozgrywek od III ligi do pozostałych klas dokonuje jedna osoba.
  2. Weryfikacja , następuje w obecności przedstawiciela klubu

 

III

  1. Odpłatność klubu za weryfikację boiska wynosi odpowiednio

- kluby III ligi – 400,00 zł

- kluby IV ligi – 250,00 zł

- kluby klasy okręgowej – 190,00 zł

- kluby pozostałych klas - 130,00 zł

  1. Powyższe kwoty są kwotami brutto i ujęte zostały w nich koszty przejazdu na weryfikację.
  2. Po weryfikacji boiska głównego weryfikator nie pobiera opłaty za kolejne boiska Klubu , które weryfikuje w tym samym terminie.

 

 

W przypadku korzystania z boiska przez więcej niż jeden klub protokół sporządza się dla klubu z najwyższej klasy rozgrywkowej – w pozycji uwagi wpisuje się pozostałe kluby korzystające z boiska ( przedstawiciele pozostałych klubów zobowiązani są do uczestniczenia w procesie weryfikacji).

 

 

                                                                                             

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu ŚL.ZPN z dnia 28.02.2023r. obowiązkowym dokumentem do rozgrywek i licencji na nowe sezony jest REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ, który powinien być dostępny w widocznym miejscu na obiekcie. Regulamin ten w minionym okresie został dostarczony do Klubów. W wypadku ich braku prosimy o kontakt z Biurem Podokręgu.

 

 

 

                                                               Wiceprezes Podokręgu Katowice

                                                                     (-) Tadeusz Bizoń